נחלה בניצני עוז

שטח:

מגרש 10 דונם

בית- 450 מ"ר + בריכה

אורווה- 250 מ"ר

משק פרות- 2000 מ"ר

בית אריזה- 1000 מ"ר

עיצוב פנים:

אושרת אחרק אדריכלות