נחלה ביוגב

שטח:

30 דונם

בית 170 מ"ר +

אורווה כ-2000 מ"ר

עיצוב פנים: 

אושרת אחרק אדריכלות