נחלה בעולש

שטח:

מגרש 17 דונם

שני בתים בשטח כולל

375 מ"ר + בריכה

אורווה כ-1,000 מ"ר